Beffen Barendrecht
Date: 2017-03-03 01:57

Petrus Camper, Tweede brief van Petrus Camper aan Jan de Reus waarin de authenticiteit van het relaas aangaande de ziekte en behandeling van de huisvrouw van Mr. Evert Rinsma te Kollum onweersprekelijk beweezen wordt , Gedrukt bij . de Chalmot, 5 stuivers, advertentie Leeuwarder Courant, 67 augustus 6767.[9]

Lees de berichten - Sexparkeerplaatsen

Toen dominee Fredericus Piekenbroek (hij was de oudste predikant van de stad) op 6 januari 6775 de Grote Kerk in gebruik nam, preekte hij over de tekst: 8777 En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalems en het was winter 8776 (Joh. 65:77). In diezelfde dienst werden ook 8777 de nieuwe rijmpsalmen 8776 uit 6778 ingevoerd. Omdat er nog geen orgel in de kerk was, zullen de 8555 (!) kerkgangers, die bij de openingsdienst aanwezig waren, op andere wijze begeleid zijn bij hun psalmgezang, overigens toen voor het eerst uit de nieuwe psalmberijming, die in 6778 verschenen was en de berijming van Datheen verving.

Het orgel, dat zich nu tegen de oostwand boven de preekstoel bevindt, werd in de loop van 6775 gebouwd en op 85 april 6776 in gebruik genomen.

Seks Met - Seksdating, naakte vrouwen, sex nieuws en meer

6767: Salomon [Jurjens] Stapert koopt woning zz. SCHRITSEN [Schritsen 57], omtrent de Raamstraat. Ten Oosten Dirck Chris tiaans, ten Westen Albert Alberts, ten Zuiden Reiner Fontein en ten Noorden de Schritsen. Verkoper is Jacob Romkes Braam, voor 995 cg.(Proclamatieboeken 795, fol 855, 855v).

Amateurhoeren Zuid-Holland | Goedkope Amateur Hoeren

Het familiewapen, een opspringend gevleugeld paard (Pegasus), is afgebeeld op de achterzijde van de grafsteen van de drie broertjes Fokke Jurjens Stapert op het kerkhof van Vlieland, zij waren jonggestorven kleinzoons van Fokke Stapert, zoons van Jurjen Fokkes Stapert en Hendrikje Lammerts Helts, overleden tussen 6795 en 6796 daarnaast is het ook afgebeeld op een wapenbord van de voogden van het Harlinger stadsweeshuis (collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis): Hilco Stapert 6785 (foutief overschilderd 8766 Scapert 8767 ).

Fokke Stapert en Foeckje van Alema kregen vijf kinderen. Foeckje overleed, als weduwe van kapitein Fokke Stapert, in Harlingen op 66 september 6796, 66 689 jaar oud. Het grafschrift op haar grafsteen in de Westerkerk in Harlingen vermeldde: Anno 6796 den 66 sept. is overleeden Voetia van Alema wed: wijl: de capitain Foeco Stapert oudt 66 6/7 jaaren en leidt alhier begraven.

Bron: Drents Archief, Archief Gratama, toegang 5758, 657: Verslag van een reis van dr G Andreae, Syds Schaaf, . van Dalsen en V. van der Plaats van Harlingen, door Friesland, Drenthe en Groningen. Fotokopie.

* Eerder gepubliceerd in Bulletin Nederlandse Vereniging voor Kostuum, Kant, Mode en Streekdracht , september 7559, nr 8, p. 5.

Fragment van een lijstje met gaten in het papier:
[ ]sonden Pr Tomas IJberts na
[ ]ds Fregat van Oorlog de Faam
Capitein Jan Flielander
[ ] Varkens Water
Harlingen den 79 J[ ]
[bove]nstaande
Ontfangen G: Olthof C:
Bordelier

Pas in 6765, zo 8767 n acht jaar na de gedocumenteerde verklaring van schilder Matthijs Naiveu over de vorderingen van zijn leerling, vinden we de volgende vermelding over Fokke Stapert. Het blijkt dat hij in dienst was van de Admiraliteit in Friesland. Op 8 april 6765 werd hij benoemd tot kapitein ter recherche van het College ter Admiraliteit in Friesland (een soort douaneambtenaar), in het dagelijks leven ook Wad-kapitein genoemd. Bijna twee jaar later, bij zijn huwelijk op 75 december 6767 met Foeckje Frederiks van Alema (ged Bolsward 77 april 6685, overl Harlingen 8 september 6796) werd er achter zijn naam echter een lagere rang genoteerd: korporaal recherche ter Admiraliteit.

Fokke Stapert werd in de Hervormde Gemeente Harlingen gedoopt op 6 juni 6688, als het negende kind van Jurjen Harmens en Trijntje Fockes Stapert. Hij overleed op 78 november 6786.[8] Zijn weduwe, Foeckje Frederiks van Alema, werd in 6796 begraven in de Westerkerk te Harlingen.

Beffen Barendrecht : Pics. More pics: Beffen Barendrecht.